خدمات پس از فروش

در مجموعه ساعت آقاسی خدمات پس از فروش به دو دسته تقسیم می شود: 
خدماتی که تحت پوشش گارانتی می باشند و خدماتی که مشمول گارانتی نمی شوند.

خدمات تحت پوشش گارانتی: این دسته از خدمات شامل خدماتی هستند که درصدد جبران اشتباهات کارخانه و ایرادات خط تولید می باشند. در صنعت ساعت سازی هرگونه اشکال در عملکرد وموتور ساعت، آب بندی به اندازه ای که در پشت ساعت مچی به آن اشاره شده، و نیزایرادات مربوط به رنگ رفتگی ساعت از اشتباهات کارخانه ای محسوب شده و از موارد مشمول گارانتی محسوب می شوند. در صورت بروز هرگونه ایراد کارخانه ای در ساعت خریداری شده شما از مجموعه ساعت آقاسی در مدت زمان فعال بودن گارانتی می توانید با هماهنگی قبلی و ارسال ساعت خود به شعب معتبر مجموعه ساعت آقاسی ایراد را رفع و در صورت جدی بودن مشکل ساعت تعویض می گردد.

خدماتی که مشمول گارانتی نمی شوند: گارانتی ارائه شده به مشتری اشکالات وارده به ساعت مچی از طرف خریدار اعم از هرگونه ضربه به ساعت، شکستگی شیشه ، خراب شدن بند چرمی ساعت و... را پشتیبانی نمی کند. اما تمامی قطعات فابریک ساعت ها همیشه در شرکت پشتیبانی کننده موجود بوده و در صورت درخواست مجموعه ساعت آقاسی قطعات فابریک مورد نیاز شمارا را برای ساعت شما تهیه و مشکل را رفع می کند.