اخبار

-جمعه, 07 ژوئن 2019
در مجموعه ساعت آقاسی خدمات پس از فروش به دو دسته تقسیم می شود: خدماتی که تحت پوشش گارانتی می باشند و خدماتی که مشمول گارانتی نمی شوند